thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
tự thấy mình cũng có một cái giá nào đó
 
dán lên thân thể trần truồng một nhãn hiệu lạ hoắc
rồi chen vào đứng lẫn giữa các chai rượu
tự thấy mình cũng có một cái giá nào đó
ngất ngưởng
dù là chai cạn
nhưng chắc hẳn các bạn cũng biết
cũng còn cái hơi
nồng
mà không khai
 
thồn túi mớ đầu đạn méo ngốn mớ vết thương chó táp nằm lòng vài địa danh nhập nhằng vào cái hộp sọ ruồi bu
rồi cầm cờ vàng đứng đàng sau biểu ngữ
tự thấy mình cũng có một cái giá nào đó
thất tán lưu lạc
dù là ăn theo
nhưng chắc hẳn các bạn cũng biết
cũng còn được cái màu
ý nghĩa hơn màu cờ đỏ
 
thiếu gì tháng ngày không chịu nhớ
chỉ chờ cái tháng tư mà gầy độ
hội họp nào cũng khất khưởng
đồng hương nào cũng có mặt
đơn vị nào cũng thấy bóng
binh chủng nào cũng có bạn bè mất xác
cũng chạy từ phú bổn về
trại cải tạo nào cũng có bạn tù
suối máu đầm đùn kà tum bù gia mập v.v...
cũng tự thấy mình cũng có một cái giá nào đó
của bên thua cuộc
 
ịn dăm con chữ lên khuôn mặt mảnh đạn cắt
rồi nhảy nằm chần vần trên báo [giấy có, điện tử có!]
tự thấy mình cũng có một hình thức nào đó
hậu hiện đại
dù là kẽm gai
nhưng chắc hẳn các bạn cũng hơi gờm
bởi chữ nghĩa thời nay
cũng hay
á đù
bất thần.
 
 
 
------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018