thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
hợp khúc thứ 13
 
bên ngoài chiếc then đã cài chặt / nụ nhỏ vẫn vô tình buổi sáng / tiếng chim gù gù tỉnh mộng / mặt tháp ngôi đền chau mày mượt sương / cơn ái dục lượn lờ trôi một bên / thuyền mộng đầm đìa cung bậc rêu / tiếng nấc con chim đủ nhỏ trên chót vót tầng không / tí tách nước / từng cọc nhọn ghim dìm cơn say khướt / hợp khúc thứ 13 / cơn dông nước mắt trên chiếc giường đang đắm / cuốn theo dòng mịt mờ mảnh tình trôi
 
bên ngoài chiếc then đã cài chặt / chiếc ngai trắng không đành lòng trên ngọn núi tuyết / ngôn ngữ nửa mùa quá phù du / trên ngạch cửa ánh sáng các thổ dân chưa bao giờ biết đến hoà bình / những cánh tay buông thỏng / chỉ là phút tạm nghỉ không bắn giết / những vại bia / những loang loáng máu / nói không cùng những lời thố lộ chưa cạn cùng / thề non khấn núi / quay mặt đi người chẳng yêu người / đì đùng thấm máu / chẳng đáng sống nó tự khắc phải chết / ít ra cho rộng chỗ
 
bên ngoài chiếc then đã cài chặt / những chiếc gai đã được cân nhắc vào khoảng xế / chưa hề nghe lý lịch đoá hư vô / tiếng nước vỡ trên bàn thạch / muôn hồn lá chuyện gì lại tụ tập thì thầm / điều cần được làm rõ / ôi thôi chuyện ngửa mặt giữa trời / ta ở cùng người / ta ở cùng khe suối / cùng rừng, gió vẫn hồn nhiên qua nương rẫy / chẳng còn rừng gió quần tụ phong ba / vút lên nữa hợp khúc thứ 13 / cùng rừng / gió nâng cánh chim mùa xuân qua xứ người ...
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018