thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
THƠ TƯỢNG QUẺ [từ quẻ thứ chín đến quẻ thứ mười sáu]
 
Đã đăng:
 
9. trời nằm dưới gió
 
 
 
 
10. đầm nước dưới trời
 
 
 
 
11. đất trời giao hoan
 
 
 
 
12. trời đất chia phôi
 
 
 
 
13. lửa sáng dưới trời
 
 
 
 
14. có một vừng hồng
 
 
 
 
15. đất cưu mang núi
 
 
 
 
16. sấm rền trên đất
 
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018