thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tặng vật
 
 

Tặng vật

 
Tặng em quả thông khô
Tuổi thơ anh chạy nhảy khắp đồi Dran
Vô vàn trái nụ
Có thống khổ có hân hoan
Kết lớp mấy tầng.
 
Tặng em tinh thể thảo mộc
Quả thông khô quả thông khô
Crystalisation stendhalienne
Không phải muối
Hành trình của cát.
 
Tặng em tình trễ muộn
Cát Du
Quả thông khô quả thông khô
Bão tố cũng không thể
Vỡ kết tinh của thảo mộc.
 
Kể gì đồi thông hai mộ Đà Lạt
Đồi phố Thủ Dầu Một
Quả thông khô quả thông khô
Rớt trên mái huyệt chúng ta
Ở một nơi không ai có thể biết.
 
 
 
---------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018