thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đôi mắt
Gửi Đinh Cường
Đôi mắt đêm Dran
Đèn chong bên kệ sách cũ
Nhớ bạn nao lòng
 
Hai dấu chấm rất nhỏ. Như sự lẻ loi
Hai dấu chấm rất đen. Sự kết tinh
của đêm cũng không hơn chừng ấy
Hai dấu chấm ban sơ chỉ để nhìn tôi.
 
Hai dấu chấm rất nhỏ
Những vì sao trên trời
Rung động nhẹ nhàng ngưng đọng
Giữa cảm nhận bồi hồi.
 
Hai dấu chấm rất nhỏ. Như sự tinh tế
Và chỉ có sự tinh tế ấy là lặng lẽ
Trong khi những vì sao khẽ rung
Để hoà vào sự lặng lẽ của đêm.
 
Hai dấu chấm rất nhỏ, lẻ loi
và thắm thiết xa vời
Tinh tế như sự trong sạch
Ban sơ chỉ để nhìn tôi.
 
 
---------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018