thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
cụ đánh
 
quý cụ đứng đái chim xuội lơ
bỗng hừng lên khí thế bừng bừng đả đảo tàu khựa
ngỏng một lần cho chết luôn
tỉu nà ma nhằm nhò gì ba cái nị
cơn lạnh dồn ứ máu. và nước thải
và đường tự tác trương dù cam go
cụ đứng cụ đọc cụ đi cụ đánh
sát thát tự hồi nào vẫn gò đống chất thêm
đất nước này đâu phải tào
tiệt nhiên tuyệt nhiên            định
hà cớ gì lũ bây muốn cưỡi bò
có mà sút móng
quý cụ đứng đái bọn côn đồ lom lom
thèm làm chiếc phễu
miệng huyết ngân hàng
 
mười. mười một. mười lăm
 
 
----------------
 
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018