thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kẻ lạ
Tưởng nhớ Nh. Tay Ngàn
 
Hơn nửa thế kỷ trôi qua
Ao Bà Om Trà Vinh một thuở
Hai cục đá cho hai người
Kẻ ngồi không ngó gì ngoài mỗi đơn côi
        Ao Bà Om
        Những bông súng ngó trên mặt nước
        Ao Bà Om ngó bóng mặt trời
        Ao Bà Om rỉ máu không nguôi.
Ngó xuống ngó xuống
Hai khuôn mặt
Hai chúng tôi
Hai kẻ lạ giữa hai người.
        Thoáng ngó thấy tôi thấy người
        Hai kẻ lạ loãng tan rồi
        Một tiếng thở dài
        Dài hơn nghìn lần tiếng than.
Nh.Tay Ngàn
Đau đớn tha thiết
Trên căn gác trọ ở Paris - Six
Sau nhà điên đau đớn để chết
        Cũng kẻ lạ chung nghĩa địa
        Ở Paris - Vingt
        Gérard de Nerval
        Tuy nhiên hoả táng Nh. Tay Ngàn.
Kẻ lạ tôi ở ao Bà Om
Sau là thương binh
Mảnh xương chân ở lại lòng suối A Lưới
Đồng đội chuyển tôi về Trại Thần Kinh.
        Nh. Tay Ngàn
        Nỗi-Liên-đen-tối-vô-cùng
        Kẻ lạ tôi ngồi trên cục đá kia
        Và Yên-Thao-nghìn-nỗi-phân-ly.
 
 
 
---------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018