thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tây Tạng
 
Rộn nghe tan vỡ làm muôn mảnh
Thế kỷ bao nhiêu chuyện bất bình
Tất Vinh
 
Con người có thể bị huỷ diệt, nhưng
không thể bị khuất phục
Hemingway
 

Tây Tạng

 
Thế kỷ tiếp nối thế kỷ
tàn bạo khốc liệt tàn bạo
huỷ diệt huỷ diệt huỷ diệt
Tây Tạng Tây Tạng Tây Tạng
 
Thế lực thế kỷ bao trùm bao vây truyền thống
oằn mình chân đất ngẩng đầu đi tới
tiếng nói lưu vong sắt lạnh sinh tồn
Tây Tạng Tây Tạng Tây Tạng
 
Bô câu cành ô liu hiền hoà ôn hoà
ngàn ngàn mũi tên nhắm tới
sự rơi cánh bay không xoá được linh hồn
Tây Tạng Tây Tạng Tây Tạng
 
Lặng thinh bất bạo động
không phải thái độ cam chịu
ghi nhớ màu máu đỏ nhuộm trên màu áo đỏ
Tây Tạng Tây Tạng Tây Tạng
 
Bạo động tham vọng nghiến nát trái đất
bạo động xẻng cuốc vung trên đầu từ tâm
thế kỷ tiếng kêu xé lòng chúng sanh
Tây Tạng Tây Tạng Tây Tạng
 
Giá trị nhân bản nhân ái thế gian
chắp tay bài kinh tụng niệm vang rền bài ca
chắp tay trường kinh tụng niệm vang rền trường ca
Tây Tạng Tây Tạng Tây Tạng
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018