thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ca từ
[Một đi qua còn nghiêng đầu ngoái lại]
 
gởi Phan Quỳnh Trâm, Pháp Hoan, Đinh Trường Chinh
 
Một đi qua __ còn nghiêng đầu __ ngoái lại
__ mảnh trăng hao __ nào phải
chỉ hư hoai
ở đây kia __ dường một ai __ một ai
__ vừa tìm ra
sáng trời trang trải
cửa rong xanh __ sáng trụy
__ biển cọ mài
Đầu hoán tưởng __ đụn mây cao __ phố trần
ảnh tượng
sóng chưa xô __ tường thời đại
đã đảo nghiêng
Một đung đưa __ bão __ đèn dầu __ mù mắt cựu
__ kẻ thuyền quyên __ lòng trí lự __ cụm trời __ bông
ngày cát hạ __ vắng tin ta __ chân
__ là __ bụi cát
tuổi chân như
__ cất huyễn mộng __ vào trong
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018