thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hệ qui chiếu thẩm mỹ: ngoài/trong
 
Bẻ cong mầm đá         nhúng vào đĩa mật
mớm/mở môi anh
một mùi (n)hồn vay mượn của đám đông
 
ngôn ngữ         tự thân         tĩnh lặng
B       là      B      (vẹn nguyên)
hai bầu vú tròn lẳn
 
con mắt nhìn là tấm gương.
 
6.2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018