thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Từ vại cà thâm
 
sương nặng gieo cành
nước mắt nghẹn đêm
em ơi trời đất biết
 
chân mây nứt thịt
lửa hừng đông xa vợi
 
vại cà thâm của mẹ
nuôi bốn ngàn năm da xanh
 
đêm hồ ly hoa huyết
đành đoạn người ma xao xác
 
ngàn xưa lận đận
ngàn sau u minh
 
chân dậu nụ mầm xanh
nhựa ứa cam lòng chắt ngọt
ủ hương
 
em ơi trời đất chẳng hai lần
sao kiếp nạn người mình
bốn mùa xoay trở mãi
 
vại cà thâm xó tối
lửa hừng đông dấm dúi
 
anh ngẩng mặt bước ra
gió hú gọi lên đường
 
21/6/1988

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018