thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sự im lặng của nhà thơ
(Trong tập Thơ Phi châu, bản dịch của Thủy Trúc)
 
Ngày mà các người thấy một nhà thơ nín lặng
Xin các người đừng giận, nhà thơ nói trong trái tim mình.
Ngày mà các người gặp một nhà thơ không nói,
Xin các người đừng giận, nhà thơ nói trong trái tim mình.
Nhưng ai biết được những ý nghĩ của nhà thơ?
Ai có thể biết được những ý nghĩ trong trái tim người hiền?
Ai có thể biết được tiếng hát trên môi người ca sĩ?
Nước không gây xúc động gì nơi người trại chủ,
có thể chạm tới trái tim của nhà thơ, trở thành đại dương,
Nước có thể chạm tới trái tim của nhà thơ, trở thành đầm nước.
Và cơn bão tố từng biết tới đại dương và đầm nước,
Có thể chạm tới trái tim của nhà thơ
Và trở thành ngọn gió hiu hiu.
Trái tim của nhà thơ chấp nhận cặn bã,
Và chấp nhận bùn non
Và nước nguồn trong trẻo.
Nhưng nếu các người gặp một nhà thơ
Với cái đầu lộn ngược và câm nín
Xin các người đừng giận, đừng nói xấu nhà thơ,
Trong trái tim mình, nhà thơ nói.
 
 
----------------------------
Ghi chú của người dịch:
Thơ Phi châu gồm hơn tám mươi bài của 77 tác giả thuộc 39 nước châu Phi. Phần lớn được dịch theo các bản Pháp văn in trong tuyển tập Poésie d'Afrique au sud du Sahara, do Bernard Magnier biên tập (Actes Sud / Éditions UNESCO, 1995); một số bài khác theo các bản Pháp văn trong Poésie des régions d'Europe – Portugal (Sources, Namur, 1992) hoặc tạp chí Poésie 94, số 52, Paris, 4. 1994 và J.-J. Rabearivelo, Traduit de la nuit ( La Différence, Paris, 1990). Phần lớn các chú thích về các nhà thơ được ghi theo Bernard Magnier, sđd.
 
EWI ADEBAYO FALETI (Nigeria). Sinh năm 1935. Dạy học và nhà báo, nhà sản xuất và đứng đầu các chương trình truyền thanh Nigeria (Oyo). Diễn tả bằng tiếng yoruba. Còn viết truyện ngắn và kịch. Thi phẩm: Ewi Adebayo Faleti, tập 1 và 2 (HEB, Ibadan, 1982).
 
Nguyên tác bài thơ trên bằng tiếng yoruba: «Didaké Akéwi». Bản Việt văn dịch từ bản Pháp văn của M. Sachnine.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018