thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ đại hạ giá
(Trong tập Thơ Phi châu, bản dịch của Thủy Trúc)
 
Thơ ư? Các người muốn có thơ? Thơ, chúng tôi có!
 
Những bài thơ để khiến các người mơ mộng
trong lúc các nhà lãnh đạo của xứ này chạy lăng xăng,
những bài thơ để ru ngủ các người
trong lúc họ thử chiến xa và đại bác.
 
Thơ, chúng tôi có!
 
Những bài thơ cho các người và cho giấc ngủ sau bữa ăn trưa của các người,
những bài thơ không khuấy động
sự yên tịnh của buổi xế trưa chúa nhật của các người:
bài giảng, sáng nay, thật là an ủi
và con gà giò, buổi trưa, thật ngon lành.
 
Thơ, chúng tôi có!
 
A! các người ngủ ư?
Chúng tôi xin chúc các người một buổi thức dậy êm đềm!
Là vì chúng tôi cũng có những bài thơ khác
những bài thơ sẽ làm rộn các người
bởi chúng nói tới máu tràn lan,
chiến tranh, những chuyện tàn ác, bom nguyên tử và nhà tù,
phải, những nhà tù mà các người có thể thấy
từ cửa sổ căn buồng thật êm thắm của các người
mỗi lần các người kéo mành lên.
 
Những bài thơ!
 
Các người không muốn nghe những bài thơ ấy?
 
Chuyện đó cũng chẳng hề ngăn chận chúng lọt tới tận các người!
 
 
----------------------------
Ghi chú của người dịch:
Thơ Phi châu gồm hơn tám mươi bài của 77 tác giả thuộc 39 nước châu Phi. Phần lớn được dịch theo các bản Pháp văn in trong tuyển tập Poésie d'Afrique au sud du Sahara, do Bernard Magnier biên tập (Actes Sud / Éditions UNESCO, 1995); một số bài khác theo các bản Pháp văn trong Poésie des régions d'Europe – Portugal (Sources, Namur, 1992) hoặc tạp chí Poésie 94, số 52, Paris, 4. 1994 và J.-J. Rabearivelo, Traduit de la nuit ( La Différence, Paris, 1990). Phần lớn các chú thích về các nhà thơ được ghi theo Bernard Magnier, sđd.
 
PETER HORN (Nam Phi). Sinh năm 1934. Sống tại Nam Phi từ năm 20 tuổi. Dạy đại học Cap. Từ 1974 đến 1992 đã cho in ba tập thơ bằng Anh văn.
 
Nguyên tác bài thơ trên trích trong Walking Through Our Sleep (Ravan Press, Johannesburg, 1974). Bản Pháp văn: Jacques Alvarez-Pereyre trong Poètes engagés sud-africains (Maison de la culture de Grenoble, 1975).

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018