thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Quyền lực của những chiếc bóng
(Trong tập Thơ Phi châu, bản dịch của Thủy Trúc)
 
Những chiếc bóng ăn tối
Trong lúc những chiếc bóng khác dò xét nhau;
Những chiếc bóng ăn tối
Trong lúc những chiếc bóng khác hầu hạ chúng!
 
Một tia sáng tới
Làm gián đoạn bữa ăn tối của chúng;
Một tia sáng tới
Đến lượt nó ăn tối!
 
Nó đã lấy đi vòng triều thiên của chúng
Vinh quang và những nỗi khốn cùng của chúng,
Tình yêu và oán thù của chúng;
Nó đã thiêu đốt các biệt thự và mái tranh của chúng,
Nó đã ngấu nghiến hết thảy những người bồi hói đầu kia,
Nó đã vi phạm mọi luật lệ và cưỡng hiếp mọi thân xác
Và làm đảo lộn hết mọi trang cảnh!
 
Những chiếc bóng và những bữa ăn tối
Không còn cả đến một kỷ niệm
Để trách móc tia sáng về mọi điều tác hại
 
Những chiếc bóng và những bữa ăn tối
Chúng ta chẳng còn lấy một hoài niệm
Để nói lại với xấp nhỏ thế nào là một buổi chiều tối.
 
 
----------------------------
Ghi chú của người dịch:
Thơ Phi châu gồm hơn tám mươi bài của 77 tác giả thuộc 39 nước châu Phi. Phần lớn được dịch theo các bản Pháp văn in trong tuyển tập Poésie d'Afrique au sud du Sahara, do Bernard Magnier biên tập (Actes Sud / Éditions UNESCO, 1995); một số bài khác theo các bản Pháp văn trong Poésie des régions d'Europe – Portugal (Sources, Namur, 1992) hoặc tạp chí Poésie 94, số 52, Paris, 4. 1994 và J.-J. Rabearivelo, Traduit de la nuit ( La Différence, Paris, 1990). Phần lớn các chú thích về các nhà thơ được ghi theo Bernard Magnier, sđd.
 
JEAN-ROGER KHAN (Burundi). Tên thực là Jean-Roger Kanuma. Sinh năm 1947. Dạy Pháp văn ở Bỉ từ 1972. Làm thông dịch và xuất bản. Đã in một tập thơ bằng Pháp văn: Les Chaînes de la liberté (Ed. Khâ, Bruxelles, 1979).
 
Nguyên tác bài thơ "Quyền lực của những chiếc bóng" trích trong tập thơ nói trên.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018