thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ý nghĩa của tình yêu
 
dường như trong sâu thẳm chúng ta
làm nên những gì chúng ta đang nghĩ
về chúng ta, không ngờ
tất cả đều bắt đầu từ vô tưởng
 
tất cả đều không nguyên nhân, hình như vậy
dều không lý do
tất cả đều chẳng phải là kết quả, hình như vậy
đều là hư ảo của thời gian
 
chỉ có thể giải thích bằng tình yêu
đơn giản, người như là cảm xúc giác quan
chúng ta là những thể vật chất
phản ứng theo bản năng
 
dường như khi chúng ta khóc
chúng ta tuyệt vọng
trong sâu thẳm một nhắc gọi mơ hồ
là sấm ngữ của không hư
 
ngôn ngữ là hình phạt, chúng ta bị lưu đầy
và vênh vang không tự biết
mắt chúng ta nhìn ra
khoái trá trước những hình ảnh đẹp
 
trong sâu thẳm là tối đen
và hoàn toàn thinh lặng
chúng ta cũng chẳng nên gọi là sự thật
ảo diệu của sự chết đời đời
 
người chết không muốn nói
chẳng nhắn gửi gì chúng ta
nếu sống là thể nghiệm
chẳng thể nghiệm nào giống nhau
 
Thượng đế do con người tạo ra
và hiểu theo ý mình
và đức tin như một thoáng điên
con người đóng đinh trong tim mình
 
chúng ta là những sinh vật thông minh
hơn những sinh vật ít thông minh
nghệ thuật và những trò ma mãnh
thăng hoa trên tro tàn
 
nhìn bóng dưới chân trong nắng sáng
và mất bóng trong tối tăm
chúng ta không thể tự tạo bóng mình
trong vô vàn những giả hình
 
thời gian không hề trôi qua
và mất đi như chúng ta yên trí
cũng không như chúng ta quen hiểu
trong giới hạn của chứng tham lam
 
triết học không phải là những trang sách
hay ở cửa miệng rao giảng
ngày nay con người chán ngấy triết học
bị phản bội những giá trị siêu hình
 
dường như ý nghĩa cuối cùng của tình yêu
là mê đắm trong vô tưởng
và vĩnh cửu ngoài thời gian
là chân lý của sự sống
 
trong thế giới những người vô cảm
không nhiều, nhưng thống trị
mọi định nghĩa tình yêu cũng giả danh
và chúng ta chỉ còn là vật thể động kinh
 
07/11/04

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018