thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Như một cái bánh xe | Một ngàn chín trăm bảy sáu
(Trong tập Thơ Phi châu, bản dịch của Thủy Trúc)
 

NHƯ MỘT CÁI BÁNH XE

 
Cái vật này tựa như một cái bánh xe
Nó xoay
Hôm nay là tôi
Ngày mai anh
 
Hôm nay tôi đói
Ngày mai anh
 
Hôm nay tôi không nhà cửa
Ngày mai anh
 
Hôm nay tôi ở tù
Ngày mai anh
 
Cái vật này tựa như một cái bánh xe
 
 

MỘT NGÀN CHÍN TRĂM BẢY SÁU

 
Cút đi bảy sáu
Không ai cần mi nữa
Đừng bao giờ trở lại
Ta đau ở bên trong
Bạn bè thân thương
Bỏ mất.
Một ngàn chín trăm bảy sáu
Mi bị buộc tội
Về những cái chết
Về những lần hạ ngục
Về đày ải
Và giam cầm
Mi đã thất trận
Mi đã không đủ
Cách mạng
Không ai tự hào đã biết mi
Năm của lửa, năm của tro.
 
 
----------------------------
Ghi chú của người dịch:
Thơ Phi châu gồm hơn tám mươi bài của 77 tác giả thuộc 39 nước châu Phi. Phần lớn được dịch theo các bản Pháp văn in trong tuyển tập Poésie d'Afrique au sud du Sahara, do Bernard Magnier biên tập (Actes Sud / Éditions UNESCO, 1995); một số bài khác theo các bản Pháp văn trong Poésie des régions d'Europe – Portugal (Sources, Namur, 1992) hoặc tạp chí Poésie 94, số 52, Paris, 4. 1994 và J.-J. Rabearivelo, Traduit de la nuit ( La Différence, Paris, 1990). Phần lớn các chú thích về các nhà thơ được ghi theo Bernard Magnier, sđd.
 
OUPA THANDO MTHIMKULU (Nam Phi). Thi sĩ kiêm đạo diễn sân khấu. Thơ đăng trên các tạp chí. Gần đây, ông có thơ xuất bản trong tuyển tập Poèmes d’Afrique du Sud, Denis Hirson biên tập, Georges-Marie Lory dịch từ tiếng afrikaans, và Katia Wallisky dịch từ tiếng Anh (Actes Sud / Unesco, 2001). Bản Anh văn hai bài thơ trên đây đăng trong Staffrider Magazine, bộ 1, số 1 (Ravan Press, 1978). Bản Pháp văn: Jean-Pierre Richard.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018