thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khúc bi ca cho Hoàng Ngọc Anh – nhạc sĩ
bản dịch Hoàng Ngọc-Tuấn
(25.11.2004)
 
và biển một lần nữa
            thêm một nốt nhạc sai
 
anh đã để những dây đàn
            và trí tưởng tượng mình
            rung ngân
            trong những tầng mây
anh đã đi trên những dòng nước
            của một tình yêu điên dại
đã băng qua bao nhiêu con sông
đã xuyên thủng hư không và tìm thấy
            cuộc phiêu lưu
            mà chúng ta không bao giờ nghe
            tên gọi
 
anh đã bước ra khỏi
            tấm bản đồ
            thế giới
đã thoát khỏi tất cả địa dư
            tất cả sử ký
            tất cả quá khứ
            tất cả hành trình tất cả ngôn từ
            tất cả
            trong tuyệt đối cô đơn
và cuối cùng anh đã chạm đến
            cái không tên
cái đã làm anh trẻ lại
            cả một vĩnh cửu
 
màu xanh biếc
khoảng không
niềm trống vắng
mở những cánh cửa của anh
            cho người lữ khách
            câm lặng này
nhận lấy kẻ sẽ đi
            xuyên qua bóng tối
            và khai phá
            lộ trình của chính mình
kẻ sẽ làm bật lên tiếng nói
            và vọng âm của cuộc sống
            và nhịp đập của càn khôn
 
mặt đất đột nhiên
            đánh thức
            ký ức chúng ta
            và kể
            một câu chuyện khác
 
 
(nguyên tác Pháp văn của Hoàng Ngọc Biên)

élégie à H.N. Anh – musicien

 
et la mer une fois de plus
            ajouta une fausse note
 
tu as laissé tes cordes
            et tes imaginations
            vibrer
            dans les nuages
marché sur les eaux
            d’un amour fou
traversé rivières et rivières
percé le néant et trouvé
            l’aventure dont
            nous ne saurons jamais
            le nom
 
tu mets les pieds hors
            de cette carte du
            monde
libéré de toute géographie
            de toute histoire
            de tout passé
            tout voyage tout mot
            tout
            absolument seul
et tu as enfin touché
            l’inconnu
qui t’a rajeuni d’une
            éternité
 
azur
espace
vide
ouvre tes portes
            à ce passager
            silencieux
accepte celui qui va
            traverser les ténèbres
            et inventer son propre
            itinéraire
il va sonner
            et l’écho de la vie
            et le pouls de l’univers
 
la terre tout d’un coup
            éveille notre
            mémoire
            et raconte une autre
            histoire
 
            paris, novembre 2002
 
 
(bản dịch Anh văn của Hoàng Ngọc Biên)

elegy for H.N. Anh – musician

 
and the sea one more time
            added a wrong note
 
you let your strings
            and your imaginations
            vibrate
            in the clouds
walked on the waters
            of a crazy love
crossed rivers and rivers
pierced nothingness and found
            the adventure we
            would never know
            the name
 
you stepped off the
            map of
            the world
freed yourself from all geography
            from all history
            from all past
            all trip all word
            all
            absolutely alone
and you finally touched
            the unknown
that made you an eternity
            younger
 
azure
space
emptiness
open your gates
            to this silent
            passenger
accept the one who would
            cross darkness
            and invent his own
            itinerary
he would make them speak
            and the echo of life
            and the pulses of universe
 
the earth all of a sudden
            keeps our memory
            awake
            and tells another
            story
 
                        paris – san francisco, nov. 29, 02

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018