thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đêm giáng sinh của Chúa
 
Chúa đã giáng sinh và Chúa đã bị đóng đinh
Chúa đã phục sinh và Chúa đã thăng thiên
và Chúa lại giáng sinh nơi bọn La Mã
và Chúa lại vác thánh giá lên đồi Sọ
 
người lại đóng đinh Ngài với bọn trộm cướp
và lại cho Ngài phục sinh
và lại khiến Ngài thăng thiên
hẹn sẽ lại cho Ngài giáng sinh
 
mặt đất chập chùng đồi Sọ
bọn trộm cướp bị đóng đinh mỗi ngày
quan trưởng tế Do Thái và quân La Mã
chuẩn bị vòng gai và cây thập giá trước tháng 12
 
Chúa lang thang giữa bọn tội đồ
đêm chen chân trước cửa nhà thờ
giáo sĩ dưới tượng Ngài đang ban phép thánh
trong lúc Juda da vàng âm mưu hôn Ngài
 
12/2004
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018