thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trong giam cầm
(Trong tập Thơ Phi châu, bản dịch của Thủy Trúc)
 
Hắn rớt xuống từ lầu chín
Hắn tự treo cổ
Hắn trượt té trên một mẩu xà-phòng khi tắm rửa
Hắn tự treo cổ
Hắn trượt té trên một mẩu xà-phòng khi tắm rửa
Hắn rớt xuống từ lầu chín
Hắn tự treo cổ khi tắm rửa
Hắn trượt té từ lầu chín
Hắn tự treo cổ từ lầu chín
Hắn trượt té từ lầu chín khi tắm rửa
Hắn rớt xuống từ một mẩu xà-phòng khi trượt té
Hắn tự treo cổ từ lầu chín
Hắn tắm rửa từ lầu chín khi trượt té
Hắn tự treo cổ vào một mẩu xà-phòng khi tắm rửa
 
 
----------------------------
Ghi chú của người dịch:
Thơ Phi châu gồm hơn tám mươi bài của 77 tác giả thuộc 39 nước châu Phi. Phần lớn được dịch theo các bản Pháp văn in trong tuyển tập Poésie d'Afrique au sud du Sahara, do Bernard Magnier biên tập (Actes Sud / Éditions UNESCO, 1995); một số bài khác theo các bản Pháp văn trong Poésie des régions d'Europe – Portugal (Sources, Namur, 1992) hoặc tạp chí Poésie 94, số 52, Paris, 4. 1994 và J.-J. Rabearivelo, Traduit de la nuit ( La Différence, Paris, 1990). Phần lớn các chú thích về các nhà thơ được ghi theo Bernard Magnier, sđd.
 
CHRISTOPHER VAN WYK (Nam Phi). Sinh năm 1957. Chịu trách nhiệm nxb. Ravan Press và chủ biên tờ tạp chí Staffrider. Thi phẩm: It's Time to Go Home, Ad Donker, Johannesburg, 1979. Bài "Trong giam cầm" trích dịch từ thi phẩm này. Bản Pháp văn: J. Alvarez-Pereyre trong tạp chí Europe, số 708, Paris, 1988.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018