thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phần kết Chuột và Người
 
Trong một e-mail gửi cho tôi, nàng nói nhân dịp cuối năm nàng tổng vệ sinh căn phòng với ý định không để cho chuột có chỗ làm hang trú ẩn và nàng đã vứt đi nhiều thứ: bóng tối, một lớp dày tàn tích quá khứ chăng đầy mạng nhện, những tờ bùa chú, nếp gấp thời gian, nỗi đơn độc ẩm ướt, những cái xác chết và những giấc mơ rỗng. Tất cả đã mốc xanh.
 
Tuy nhiên nàng không cho biết sau đó lũ chuột có trở lại hay không.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018