thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngoan cố
 
Nhắm mắt lại
nhìn mặt trời
qua bóng tenít xanh trên sân đất nén hồng
vũ trụ đồ chơi của bé
 
Nhắm mắt
lại nhìn mặt trời
cuộn len tím lăn trên thảm nâu nhạt
mẹ ngồi đan
 
Nhắm mắt lại
nhìn
mặt trời âm bản
trăng sao không ngủ ngày
 
Nhắm mắt nhìn đêm
mặt trời thức
trái đất nghiêng nên loài người bất lực
 
Tập đứng thẳng
nhìn mặt trời
 
Nhắm mắt lại nhìn mặt
nhìn
mở không thấy
 
nhắm mắt
đi mơ
 
mắt mở mù loà
du mộng.
 
(Trích từ tập thơ Rỗng Ngực sắp xuất bản)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018