thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
đần độn độc địa
 
mặt mũi đần độn độc
địa mỗi ngày thêm thế
không tin không hiểu nổi
và anh cười như đểu
 
tinh hoa đã chín thum
thủm thối mùi hoa sữa
nách rốn em ngửa nghiêng
sân đình ngày lễ tổ
 
mặt mũi độc và nách
rốn thối ấy và anh
cười như đểu ấy là
ô nhục của một thời
 
là em là tình yêu
của anh chết thật rồi
là khốn cùng mặt đất
chúng ta mất cõi người
 
18/4/04
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018