thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khoảng trống
 
Thậm chí tôi đã sải những bước chân thật dài
trên nền gạch bóng loáng
đến nơi em ngồi.
 
Thậm chí tôi đã duỗi hết cánh tay ra tận mép bàn bên kia.
 
Thậm chí tôi đã dí sát mặt.
 
Mà chỉ có thể chạm được vào
chiếc khăn quàng của em
và áo của em
 
treo lên khoảng trống trong tôi.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018