thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lá thư của Mai
Hà Nội, hai không không năm
 
 
“cái gì đấy ?
… ấ … m”
 
 
I
 
 
x a n h à h n c h ụ c á i t t
à ơ i d à i
g h é t h ô i m à
m ộ t ch é n ớc
c h è m ộ t ô m ồ
th ơ m ờ ơ m
c ơ m ờ
 
***
 
ết ồi
ai
em
ết ăm oái ồi
 
em ết ăm oái ồi
 
***
 
đ… uâ … x …
th … ạ …
h… u …
… … n … ông
 
***
 
rình
r
 
rung rinh
r
 
run
r
 
rướn
r
 
rướn
r
 
rụt
r
 
rồi rồi rồi
r
 
rướn
r
 
r
 
rên
r
 
rủn
r
 
rả rích
r
 
rách
r
 
ràn rụa
r
 
ràng rịt
r
 
rạo rực
r
 
rương
r
 
ráp
r
 
răm rắp
r
 
rắn rỏi
r
 
rấn
r
 
rậm rì
r
 
rung
r
 
r
 
ra
r
 
rì rì
r
 
róc róc
r
 
rệp
r
 
ròng rọc
r
 
rộng
r
 
rốt
r
 
rơm
r
 
rớm
r
 
rúm ró
r
 
rút
r
 
reng reng reng
r
 
rút
r
 
rúc
r
 
rúc rúc rúc rúc rúc rúc
r
 
-
 
rương
r
 
rỗng
r
 
 
II
 
 
một người cha độc ác 2 3
một ác
một người mẹ gian xảo 2 3
người mẹ
 
***
 
nghiên
nghiên
nghiện
nghiến
 
miên
miến
miện
miền
 
liên
liến
liện
liên
 
yên
 
tiên
tiếc
tiệng
tiêng
 
siêng
siểng
 
liệng
 
biệt
huyên
chuyên
 
chuyến
miên
miền
 
***
 
áu
 
áu
 
áu em
 
áu
 
áu
 
áu
 
 
III
 
 
b ùng b ùng
d ùng d ùng
 
đ ùng
đ ùng
 
b ùng kh ùng
b ùng kh ùng
 
t ùng t ùng t ùng
t ùn g t ùn g t ùn g
 
nh ùng v ùng
r ùng r ùng
 
cùn g
cùng c ùn g
 
ph ùng
p hùn g
 
th ùn g th ùng th ùn g
phùn g phùn g ph ùng
 
m ùng mùn g
m ùng m ùng mù ng
 
chù ng ch ùng
ch ùng
 
hùng
ng ù ng
 
***
 
m.. m… m… m… m… m…
… … … … ư… ư…
… ư… …ư … ư… ư…
a…a…a…a…a…a… ..a
 
 
IV
 
 
… em :  … bt …
… … :  … bt …
… anh :  … bt …
… … :  … bt …
 
***
 
e.. … … … … a…
..m … … … … a…
 
quê hương … … … ơ
… … … … u …
 
… … k… … … …
ô … … … … ô
 
***
 
l … u … ồ … n
 
***
 
lên anh … …
lên em … …
ô … … …
… … … a
 
mưng mưng … …
… …. … …
… … … …
… … … …
 
 
V
 
 
cực nhanh
không ăn thịt đàn ông
 
 
VI
 
 
nhớ quá … anh
đục … tra hạt
em nâng … anh
nước mắt chảy trên … anh
… hát cho anh
đêm than đầy nước …
gió và sương tắm … anh
 
***
 
u
u
ê
hu hê
hờ
hờ
ế
ế
uế
 
***
 
đếm đệm đếm đêm
 
đệm đếm
đêm đếm
 
đếm đệm đêm đêm
đếm đêm đêm đệm
 
 
VII
 
 
e
eae
eeeeeee
eeeeeeeeeee
eeeeeeeeneeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
mmmmhmmmmmmnmm
 
***
 
ưa qua ưa về
ưa qua ưa về
 
ua
về
 
qua
 
***
 
u tu
u
 
u u tu
u u u
 
u
 
u u u
u
uuu
uuu
 
tu
 
 
VIII
 
 
cheng cheng
 
cheng, cheng
 
cheng.
cheng.
 
cheng – cheng
 
cheng ! cheng !
 
cheng/cheng
 
cheng_cheng
 
17, 91 % cheng
 
***
 
mnh vng đch ngc
mnh gy xc ve
 
ght xã hi
hy tot mồ hi
 
khi vi thì ming lp bp
knh tha knh tha
 
thế gii qun là qun nim về th gii
xu hổ bt an cô đc
 
***
 
oằn oại
oắt oán
oăm oăm
 
om
oạch
òa
 
oe
oe
õng oi
 
òng õng
óp ọp
oan oanh
 
 
IX
 
 
oẻo
 
uẩy
 
ươi
 
oái
 
iêu
 
***
 
oèo
 
uổi
 
oải
 
uỷu
 
ượu
 
***
 
oáy
 
oai
 
uôi
 
oeo
 
uấy
 
***
 
ưới
 
oảy
 
uồi
 
iều
 
 
X
 
 
Lá thư của Mai
 
gốc đa đống rơm cầu tiêu. Trạm xá.
 
 
đ
n
g
 
th
ng
 
a
 
ch
v
ơ
 
Ma
i
 
 
XI
 
 
nháy mắt
nháy mắt
 
nháy mắt
nháy mắt
 
nháy mắt
nháy mắt
 
nháy mắt
nháy
 
nháy mắt
nháy
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018