thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gửi Mr Doi Ly
 
Này bạn, bạn vừa được báo Công An nói tới!
“Tờ báo của đại chúng” – giới của chúng đại khái khá đông và có súng.
Mr Doi Ly – người dơi, người đợi, người đời, người đói!
 
Ðừng tưởng bạn là Paris Hilton, lấy tai nạn
phim sinh hoạt tình dục bị đưa lên mạng
làm quảng cáo cho tên tuổi ra khắp thế giới.
 
Phim loại ấy chỉ đưa một người đàn bà xứ bạn
vào trường phục hồi nhân phẩm mà thôi.
Ở xứ khác, người đàn bà mới có thể nắm đằng cán
những sự cố của số mệnh.
Vả chăng bạn cũng chẳng phải đàn bà, cho nên
đừng mơ tưởng hão.
 
Ngay cả trường phục hồi nhân phẩm
họ cũng không đưa bạn vào!
Bởi cái mà bạn, một người làm thơ, nắm được chính
là phần rất sâu của nhân tính.
Ðừng nói một trường đầy nhà thơ, chỉ một lớp cũng đủ phục hồi
nhân phẩm cho cả xã hội.
Do đó, ai phục hồi ai tưởng không cần phải nói.
 
Mr Doi Ly – người dội, người đòi, người đổi, người dời!
Thôi thì bạn cũng đã được báo Công An nói tới!
“Tờ báo của đại chúng” – giới của chúng đại khái khá đông và có súng.
 
12/2005
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018