thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Quo Vadis | Ánh lửa | Bài mẫu giáo sáng thế | Nơi dĩ vãng
 

Quo Vadis

 
Ở đâu có cây Bồ đề?
Ông tôi đặt tượng Thích ca
ngồi bên gốc Vạn tuế
Tán lá chìa ra như lọng che
Con kiến bò lên vành tai khắc khổ
Ông tôi bón xuống
giọt cầu siêu mỗi ngày
Đêm nằm mơ
Nói mớ :
- Chúng mày đi kiếm
                 cây Bồ đề cho tao!
 
Ở đâu có cây Bồ đề...
 
 
Quo Vadis
 
Where has the bo [*] tree gone?
My grandfather sets the Buddha next to the van tue
 
Its canopy spread like a mandarin’s parasol
An ant crawls over the ascetic ear
And my grandfather nourishes it with his daily requiem
At night in his dreams
He says:
- My grandchildren, help me find the bo tree
 
Where has the bo tree gone…
 
------------------------
[*] Bo tree: The banyan - the tree under which the Buddha received enlightenment
[**] Van tue means The Thousand-Year-Old tree
 
 
 

Ánh lửa

 
Hãy buông xuống
Đừng giơ bàn tay che ngọn đèn dầu
Đừng khám phá em
Bằng đôi mắt nấp sau bóng đen
Hỡi bàn tay nhân từ khôn khéo
Xin hãy buông xuống
 
Giữa chúng ta
Hãy để ánh lửa bập bùng sáng
Dù đang lúc đôi mắt anh
Phóng ra mũi tên tẩm thuốc
Nhằm rơi rụng trái tim em.
 
 
Light of the Flame
 
Drop your hand
Don’t cover the oil lamp
Don’t discover me
with eyes shaded in darkness
O shrewd, pious hands
Fall
 
Between us
Let the flame burn bright
Though at times your eyes
Shoot poisonous arrows
That bring down my heart
 
 
 

Bài mẫu giáo sáng thế

 
Giáo đường cách xa con đường bụi đỏ
Không tháp chuông
Không tượng chúa
Không cây thập tự
 
Cô giáo sĩ truyền đạo đang nhẩy múa
Đám tín đồ hài nhi theo nhịp bi bô
Lời đọc kinh loang như lá cỏ
Bay xa hơn tiếng chuông nhà thờ
Em có...
Em có đôi bàn tay...
Em có đôi bàn tay trắng tinh...
 
Cầu nguyện cho bàn tay đừng ám muội
Cầu nguyện cho bàn tay đừng lầm lỗi
Bắt đầu từ tuổi véo von...
 
Ađam không đi học
Evơ không đi học
Bàn tay không vâng lời
Bàn tay lọ lem vặt trái cấm
 
Loài người sinh ra...
 
 
Genesis as Pre-School
 
The cathedral lies far from the red dust path  
No bell tower
No icons
No crucifix
 
A woman priest dances
The congregation of toddlers gurgle in rhythm
Their prayers ripple like wind through grass
Fly further than the chime of bells
I have…
I have two hands…
I have two pure white hands
 
This prayer is for the unsullied hands
This prayer is for the innocent hands
This prayer sings from the hearts of the young
 
Adam did not go to school
Eve did not go to school
They had disobedient hands
They had earthly hands
          that plucked forbidden fruit
The human race was born
 
 
 

Nơi dĩ vãng

 
Mặt hồ đen
Không gian chìm xuống đáy
Gió dừng trên quả đồi
Tiếng dế gọi...
Trăng lên
 
Dường như thế
Và như thế
Thiếu phụ ngồi trong đêm
Cây tháp bên bờ hoang phế
 
Quả chuông
Đợi quá khứ về...
 
 
Land of the Past
 
The surface of the lake is black
Space plunges to its own depths
The wind dies on the hill
The cricket calls
The moon rises…
 
It seems so
And so it is
A woman sitting in the night
A tower on the shore
Abandoned and in ruins
 
The bell
Waiting for the past to return
 
 
---------------------
Bốn bài trên trích từ tập thơ song ngữ Luồng sáng ở kẽ chữ chân câu - The Light Between, thơ Dư Thị Hoàn, do Hồ Anh Thái & Wayne Karlin tuyển chọn và dịch. [chưa xuất bản]

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018