thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
QUÊ HƯƠNG: Khí hậu I
 
Bên ngoài âm
rỗng
điệp khúc gió sinh ra
cường độ hồi ức trên những thanh bằng ngang ngang
không phụ chú
đôi ngoặc đơn khép chậm
căn cước bi kịch
một ngày mới bắt đầu
câu hỏi thế sự đuổi theo ám sát
niềm tự hào sót lại
 
đôi khi
đơn âm như dao nhọn
xoáy trên dấu nhấn thường trú
cơn đau khí hậu
 
âm tiết lớn lên hình tượng
nơi cất giữ bí mật về sự chuyển động
không thể chỉ là ký hiệu
mùa lưu vong trơ lại ngoặc kép nhân vị thời đại
chấm dứt xung đột ngầm
giữa thực và ảo
thế giới mặt nạ trên tuyến thần kỳ
ngõn ngữ súc vật và thông điệp hiện thực
lẩn lộn cuộc đời của những trang kinh triệt tiêu
trí tuệ
bị giam lỏng ngoài giấc mơ
là tiếng nói khác
 
gót chân dự phóng rát bỏng
màu sunburn nam bán cầu
vùng chuyển động của quê hương địa lý
sa mạc nối dài
thảm kịch da vàng
từ chân đồi hypothalamus
tôi vẫn đi
và dòng  trừu tượng
khơi nguồn
 
chẳng phải là phù sa núi sông thần tích
lưu vực huyền thoại tắt nghẹn trên đường ra biển
tiếng hát mạch nguồn cất lên đâu đó rừng thanh trắc gãy
 
bài ca ly tán không chút tình cờ
vai trò tiên tri và lưu đày
không thể diễn
nghệ thuật câm dàn trải
biểu tượng của ý niệm thân xác và tiếng nói thần linh
định vị trên tuyến ảo
 
xác chữ
và những nấm mồ tư tưởng
nhào lộn
vòng phi trực giác
cữ điệu siêu thực là hơi thở mang theo từ đáy mắt
bốc mộ hình tượng vô hạn những hình dung từ
khô gãy nghữ nghĩa
đây là nơi mở sâu cánh cửa đầu tiên
và cuối cùng khép lại
ý tưởng tử đạo với lời phù chú
"ôi,quê hương
ta đã tìm mi trong ý nghĩa tồn sinh giả tạm"
 
mảnh đất này
và huyết mạch của hiện thực chiều nghiêng polygon
truy sát niềm tin tội nghiệp về một thế giới nghịch dị
câu hỏi không ngừng vây bủa
"văn bản về tính phi lý của tồn tại
và mỹ học cuả tính lưỡng trị...
ngoặc kép chưa thể đóng lại         vòng siêu thực
bên ngoài uyển ngữ
the long held secret had been refused
by the sea
only the falling sounds in my dream are existent
this is another secrecy
missorted myself into this world
down under        where the time is splitting
"yesterday" the term i use to describe dreams
mostly grow from the land of reality
at a breakage of time
the departure of a first journey is finally delayed
beyond the unknown destinations
a sombre question has been repeatedly asked
an unspoken syllable escapes from conversation
the flow of my thought is carrying away
a cloudy sky
an avenue of january
not the likenesses of my sorrow
 
again
the journey that brought me from
between a spatio-temporal chaos
where the wind was gone
i start to count
my breaths are bounding back
as a little time's gap is splitting
as if it can be separated
i have not forgotten a synonym
formerly presaged
of the dignity of time
 
"in exile"
night falls unwillingly in memoir of darkness
the hallway seems to turn at the very last corner
of simulation
where i was just stopped by the passage of time
there is no trace of the last rage symptom
simulacra
a daily chanting for an exility of time
 
cannot be returned
a diffident diction through carnal ocean
where the meaningless still remains
an identity of the truth
who am i
an impassive consonant in the monosyllabic word system
a mis-spelling jargon in the life's text
thanks god        for the creation of death
 
(silently rested the native land
                                       and a diagram)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018