thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
psychedelic
                                   của Biên & Trente-cinq jeunes
                                   poètes américains
 
chiếc bus tâm hoặc không lộ
trình nhứt định
                  & sữa chưa đen
của bình minh
nơi một góc đường thấp mái nhà
& ben & corso & ginsberg
& neal & kerouac & lew
welch & biên & tôi nữa
nhưng không thấy william s
                                burroughs
thiệt chớ không đùa
mà cũng chẳng chiêm bao đâu nha
vâng, kính thưa quí độc
                                giả
 
 
ha, nhưng chúng tôi      chúng tôi
chúng tôi tụ tập bất hợp pháp
vào giờ đó & ở
đó
để làm cái thá chi
sorry
    mình chả con nhớ tí gì cả biên
            ạ
    về cái buổi sáng đáng ghi nhớ
                   ấy
   ngoại trừ tiếng chuông nhà thờ
           huyện sĩ
ngân nga mãi đến nhàm tai
trong không khí mát rượi báo mưa
                   trưa
& cỗ xe ngựa hiện thực
                                      chở
ngoại ô vào thành phố cũ chưa bị
                   dịch cúm ngốn chó cả
lông
 
 
& vầng trán trang bản thảo
        của tuyền
& vực sâu tờ giấy trắng
        của yên
& gió may lưng bờ dậu
        của trần
với ngọn nến ngôi đền lúc ấy
not yet       no no no       not yet     
                            ba lê đen
ở lâu đài    
                            đỏ
& tim bấc
                của
                       con tim
& cảnh vật hữu tình chưa bật
lửa ma trơi kính cận vệ nữ tu
từ
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018