thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
mây
 
mây
 
… vô biên
 
em không thể nào hiểu căn nguyên
nhưng chẳng phải là điều em bận tâm
em không tưởng tượng ra một thần linh
em không cần một ý nghĩa
trực diện thực tại
em sống trọn vẹn
bởi chỉ
một lần
trái đất rồi sẽ tận diệt
mặt trời cũng sẽ lụi tàn
đâu còn ý thức để ghi nhớ
 
mây
 
(nơi sinh tặng ngày sinh)
28.09
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018