thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khi cờ tướng đổi thành cờ tây
 
Khi cờ tướng đổi thành cờ tây,
Máu đỏ thành xương trắng xóa,
Kẻ thù vẫn mặc áo đen.
 
Khi cờ tướng đổi thành cờ tây,
Sông thôi chẳng ngăn đất nữa,
Trước sau vẫn cuộc xâm lăng.
 
Khi cờ tướng đổi thành cờ tây,
Đường đi chẳng ở ngoài đất,
Mỗi người tranh một mảnh riêng.
 
Khi cờ tướng đổi thành cờ tây,
Lãnh tụ lưu vong khắp chốn,
Tốt lụt bưng về bà đầm.
 
Nếu cờ tướng chẳng thành cờ tây,
Hay xưa nay không cờ tướng,
Hàng quân đầu vẫn phải tiến lên.
 
1987-88
 
 
––––––––––-
Lời tác giả: Tôi viết bài này mười tám năm trước, lấy bút hiệu Tiểu San và đăng trên báo Người Việt ở California, và mỗi khi có chuyển biến nào đó, đọc lại và tưởng thời cuộc đã đổi. Bây giờ, vào ngày nghe tin Việt Nam vào WTO, tôi đọc lại, tưởng chừng bao nhiêu năm tháng “chuyển biến” trước đây đều là những con số không.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018