thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ ca Diễm Châu
 
Tiếc rằng đời người ta thoáng chốc tiếc
Rằng kiếp người ta chóng qua, tiếc rằng
Vua rồi cũng băng hà, tiếc rằng Bắc
Đẩu rồi cũng sao sa. Anh Diễm Châu
 
ơi! anh là “ ánh sao trên chiếc cầu
biên giới”,[1] anh … vì sao “Sáng muôn thu”[2]
Anh dạy người biết yêu người tài hoa
Anh là “Hạnh hoa”.[2] Như tên anh là
 
Diễm như tên anh là Châu. Diễm Châu
Là ngọc đẹp. Ngọc tuyệt vời cõi ngọc
Châu sáng ngời khắp châu. Bàn tay anh
Gieo hạt cho thế giới nhiều hoa. Hoa
 
Lạ hương hoa chuyển ngữ, hoa đặc sắc
Hoa dịch từ. Ngọn bút anh múa Mười bài
Ở Paris & Những mảnh rời.[3] Đôi
tay anh vung Tổ quốc Việt Nam và
 
em.[3] Còn gì nữa anh Diễm Châu ơi!
còn gì. Anh ra đi... anh trở về...??
Điều gì tiếc điều gì thương ơi anh!!
Vĩnh biệt anh!! Anh đã vào thiên thu...
 
Jan 13 / 07, 4:27pm
 
_________________________

[1]Theo nhận định của nhà văn, nhạc sĩ Hoàng Ngọc–Tuấn.

[2]Tác phẩm của nhà thơ, dịch giả Diễm Châu, in trước 1975.

[3]Tập thơ của nhà thơ, dịch giả Diễm Châu, đã xuất bản khi sống ở Paris.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018