thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hãy bấm vào đây
 
Hãy bấm vào đây để chọn một lịch sử,
một tên nước, một hiến pháp, và
một nhãn hiệu xuất cảng.
 
Ðể chọn một ý thức hệ có sẵn
trong bộ nhớ như cộng sản,
tư bản, quốc gia, hay phát xít,
hãy bấm vào đây.
 
- Những chấm màu màn hình di chuyển theo sự triển khai của nền văn minh.
 
Và trò chơi này cũng có máu.
 
Hãy bấm vào đây để kiểm soát tiềm năng
bất mãn của người dân.
 
Và trò chơi này cũng có xác chết.
 
- Không cần học bài học lịch sử nào hết.
 
Hãy bấm vào đây để tạo nên
những liên minh đa quốc, liên lục địa, hay liên tôn giáo.
 
- Không cần nói chuyện với từng công dân được vẽ bằng những chấm màu màn hình.
 
Hãy bấm vào đây để đẻ
ra những chỉ tiêu quốc sách, để đặt
xuống những hàng rào quan thuế, quân sự,
và nếu muốn, văn hoá, tư tưởng, và phong tục.
 
Và trò chơi này cũng có buôn bán.
 
Và trò chơi này cũng có bom đạn.
 
Ðể có đa nguyên hay muốn nhất thống thiên hạ,
hãy bấm vào đây.
Còn bấm vào đây để chọn kiểu
Hy La, Ấn, Hồi, hay Trung Hoa.
 
Và trò chơi này bảo đảm khỏi cần ngủ.
 
- Không cần mặc cảm nhược tiểu hay tội tàn sát nhân loại.
 
Hãy bấm vào đây để cho
dân tị nạn tràn qua biên giới
hay để hướng họ ra biển.
 
- Không cần băn khoăn về những vấn đề lương tâm hay nhân đạo.
 
Hãy bấm vào đây để nhà độc tài
biểu trưng bởi những chấm màu này
đi sang một bán cầu khác.
 
Và trò chơi này không cần đọc sách.
 
Hãy bấm vào đây để lên ngôi.
 
1/2007
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018