thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tươi
 
Gởi Lý Đợi
 
những cô gái
tơ nõn
nà truổng cời diễu qua diễu
qua
mắt nhà
tuyển trạch
GÁI TƯƠI
 
gái tươi đi
từ trong ra
ngoài
 
pôlyme in
hình lãnh tụ … xoét xoét xoét…
giấy đặc chủng
in hình tổng thống … rào rào rào
pặp pặp pặp pặp…
TIỀN TƯƠI
 
tiền tươi đi
từ ngoài vào
trong
 
hơ hớ
hơ hớ
 
Lãnh
tụ và
tổng
thống gặp nhau
 
4/2007
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018