thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài hát chưa từng được hát
 
Bài hát chưa từng được hát chờ được hát vào một thời điểm nào đó
 
Bài hát chờ được hát chỉ hiện hữu một nửa, nửa kia thuộc về tương lai
 
Bài hát chờ được hát không ngừng tìm kiếm mình
 
Bài hát không ngừng thực hiện mình bất chấp nó đã được làm bằng chất liệu, ngôn ngữ nào, bởi tác giả nào, trong hoàn cảnh nào
 
Bài hát không lệ thuộc chất liệu, ngôn ngữ, tác giả, hoàn cảnh là bài hát trừu tượng
 
Bài hát trừu tượng đứng ngoài mọi diễn giải và khung quy chiếu
 
Đó là bài hát hoàn toàn tự do
 
Bài hát tự do không dành riêng cho một loại nhạc cụ nào, phong cách biểu diễn nào, không gian biểu diễn nào
 
Bài hát tự do không dành cho riêng ai
 
Bài hát tự do có thể hát vào bất cứ thời điểm nào
 
Bài hát tự do là bài hát chưa từng được hát
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018