thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sonnet, kiểu Ý
 
Bản dịch của Đinh Linh
 
Halvard Johnson và nhà văn Linda Schor
 
Halvard Johnson sinh năm 1936 tại New York. Hắn viết thơ, truyện, và là tác giả cũa những tập Transparencies and Projections, The Dance of the Red Swan, Eclipse, Winter Journey, Rapsodie espagnole, G(e)nome, The Sonnet Project, Theory of Harmony, The English LessonGuide to the Tokyo Subway. Hắn sống tại New York.
 
 

Sonnet, kiểu Ý

 
hàng một và vân vân
hàng hai và vân vân
hàng ba và vân vân
hàng bốn và vân vân
hàng năm và vân vân
hàng sáu và vân vân
hàng bảy và vân vân
hàng tám và vân vân
 
hàng chín và vân vân
hàng mười và vân vân
hàng mười một và vân vân
hàng mười hai và vân vân
hàng mười ba và vân vân
hàng mười bốn và vân vân
 
                     "Quả tuyệt vời không làm gì cả,
                     rồi lại nghỉ ngơi."
                                          --cách ngôn Tây Ban Nha
 
 
-----------
Đinh Linh dịch từ nguyên bản Anh ngữ, trên trang Mobile Wryting http://www.vilt.net/nkdee/cellular_wryting.jsp, một phòng thí nghiệm làm thơ bằng điện thoại di động.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018