thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trong tiệm giầy
 
Tặng Bùi Chát
 
Tôi khóc cho những đôi giầy
                                          không có người đi.
 
Lại khóc những người đi
                                     không có đôi giầy.
 
***
 
Tôi khóc cho những bóng người
                                                không có sân ga.
 
Lại khóc những sân ga
                                   không có bóng người.
 
***
 
Tôi khóc cho những dạ dày
                                        không có gì ăn.
 
Lại khóc những gì ăn
                                không có dạ dày.
 
***
 
Tôi khóc cho những con bò
                                         không có người chăn.
 
Lại khóc những người chăn
                                        không có con bò.
 
***
 
Tôi khóc những cái đầu này
                                         không có đầu kia.
 
Lại khóc những cái đầu kia
                                        không có đầu này./.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018