thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Marx — một thảm hoạ nhân loại
 
Gửi Nguyễn Đức Tùng và những người bạn của Marx
 
Dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Marx
Bọn chúng giết hàng triệu người ở Liên Xô
Bọn chúng giết hàng triệu người ở Trung Quốc
Bọn chúng giết hàng triệu người ở xứ chùa Tháp
Bọn chúng giết người ở Đông Âu
Bọn chúng giết người ở Cu Ba
Bọn chúng giết người ở Bắc Hàn
Bọn chúng giết người ở Việt Nam
Trong lịch sử nhân loại
Chưa bao giờ con người bị giết và bị cầm tù nhiều đến thế
 
Nhân danh chủ nghĩa Marx
Con người bị tước đoạt quyền làm người
 
Nhân danh chủ nghĩa Marx
Bọn chúng đập vỡ đầu gối chúng ta
Bọn chúng siết cổ chúng ta
Bọn chúng bịt miệng chúng ta
Bọn chúng đổ xi măng vào đầu chúng ta
 
Bọn ăn theo Marx
Thiết lập một xã hội sợ hãi
kéo lùi lịch sử và làm mất đi những giá trị nhân loại
 
Kính thưa những người bạn Marx
Chưa bao giờ hơn lúc này, những người vô sản trong những khu công nghiệp (một thứ ghetto thời đại) đày đoạ của chúng ta cần đoàn kết lại đến thế
Những người vô sản ở nông thôn của chúng ta mất nhà mất đất mất ruộng cần đoàn kết lại đến thế
Họ cần có cơm ăn và sự công bằng tối thiểu
hơn tất cả mọi thứ làm dáng trí thức và những tham vọng bất lương.
 
30.10.2007
 
 
-------------------
Các bài liên hệ:
 
30.10.2007
Trong mỗi chúng ta đều có / một thằng Marx, thằng / sẵn sàng vác cu đi hiếp phụ / nữ rồi nói chuyện bình / quyền...
 
29.10.2007
hắn có thể là bạn xưa của anh Tùng (?) / nhưng không cha căng chú kiết gì với anh Viện / cũng chẳng phải là đồng chí đồng rận — cũ hay mới — gì của loài người...
 
29.10.2007
Marx của Nguyễn Viện đang đi trên đường / Bỗng gặp Marx của Nguyễn Đức Tùng từ xa tiến lại / Ai cũng bảo mày đã chết rồi / Té ra mày vẫn còn sống?...
 
27.10.2007
Hắn có thể là bạn xưa của anh / Nhưng không bao giờ là đồng chí cũ của loài người / Hắn đã chết ngay từ khi mới sinh ra...
 
26.10.2007
... Sáng hôm nay tôi thấy bạn đi qua / Đầu đội mũ, áo dạ sờn, bước trên sân ga / Khuôn mặt buồn rầu, bạn đi đâu / Không ai biết, đầu chúi về phía trước...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018