thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đức Phậ t@
 
^ Biết không anh
^ Biết không tôi
 
^ Ai là ông?
 
Anh không biết –
Tôi không biết +
 
Ông không biết x
 
Bay được
Con chim là ông
 
Lặn được
Con cá là ông
 
Con chim
Con cá
Biết + không biết
 
(Ai là anh)
“Ai là chúng ta”
 
$ % ?
 
*Đức & Phậ t@* #
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018