thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khóc
 
 
Có kẻ đọc văn anh
Đoán anh là cộng sản
 
"Nếu" (thơ Nguyễn Đức Tùng tặng Hoàng Phủ Ngọc Tường)
 
 
 
 

KHÓC

 
(Không tặng nhà văn không cộng sản)
 
 
Có kẻ không đọc văn anh
Đoán tôi là cộng sản
 
Có kẻ không đọc văn anh
Đoán tôi là phản kháng
 
Có kẻ không đọc văn anh
Đoán tôi là chết nhát
 
Bọn chúng không phun nọc
Bọn chúng đều trúng phóc
 
Nếu nước thật trong xanh
Chúng mới đọc văn anh
 
Nhưng nước không trong xanh
Nước chỉ lạnh tanh
 
Và tôi cúi đầu hân hạnh
Lãnh nhận tội ác thay các anh
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018