thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Gửi Tây Tạng mùa Thương Khó
 
Máu của người lại chảy giữa dòng kinh ẩn mật
Máu của người lại chảy trên đỉnh núi tuyết trắng
những ngọn gió bị lãng quên
Máu của người loang giữa phố
Máu của người tràn vào khoảng không bất tận
những ước mơ cùn mòn
 
Sự chọn lựa của chúng ta là máu
Sự đòi hỏi của chúng ta là máu
 
Trên đỉnh núi tuyết trắng, máu của người thác đổ
máu của người trổ bông
máu của người chói sáng
Giữa dòng kinh ẩn mật, máu của người vang lừng âm sắc
máu của người rực rỡ thơm tho
máu của người kính tín
phiêu bồng
 
Sự chọn lựa của chúng ta là tự do
Sự đòi hỏi của chúng ta là tự do
 
Chúng ta đến mặt đất này không để khóc
Chúng ta đến mặt đất này không để chết
 
Và bởi thế, chúng ta đứng lên
như ngọn triều
như mặt trời mặt trăng
như chính chúng ta phải thế.
 
17.3.2008
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018