thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
6i +Hi iv
 
cao cao là bọn cào cào
câm câm là lũ ị vào sử xanh
cà cộ lên hỏi cao xanh
cà cuống đến đít thì anh càng nàng
 
câu ca ai cám vội vàng cầm
cà kê dâu biển cuống quýt lôm côm lồm cồm cặc cà cặc cỡm
cà tong cà teo cõi tạm vãi mặt lên người lại cả cười
cái củ cải biết nghe
còn sót vài ba cọng
cải cách cải tạo cải huấn
cãi cọ qué gì
có cãi sồn sồn thì cũng ra quái gì đâu mà cả
có cam chịu chờ vận cam lai cam lạc liệu có đủ cam lòng
cam lồ kia còn chẩy thì thiên hạ còn bấy những cam tâm
còn ai cong cớn lãng cơn chờ đợi chốn cam tuyền kẻ cam ngôn
cảm khái nép cõi cô sơ đầy bấy những cảm xúc cảm hoài cảm mộ cảm hứng xin đừng
cho cảm gió cảm hàn cảm thán mà cam
can cớ chi cắc cớ chuyện can chi
can qua đó vẫn chờ quân củ cặc
các cậu phải can trường
chỉ mong chớ có càn rỡ càn quấy càn quét cản trở người cúc cung cúng cụ
cho đắc mùa cành cạch cảnh lơ chơ
cảnh cáo quân trở cờ
chớ chồn cáo mà loạn cào cào lòng người cam phận
chao chát nỗi cu cơ
có cao cơ kẻ cao cờ vẫn lấn cấn
cao xanh kia đâu phải cõi cao xa
 
cà lăm cà lặp lũ chó chết cà lơ cà là gỉ cà là mèng tầm chương trích cú
cay cú du côn khắm khú cục cặc khục khặc cà khêu cà tong cà teo
cà rà cà ràng gặm nhấm xác chữ cà riềng cà tỏi thả nghĩa vân vi hỏa mù loạn ta bà cà rỡn kẻ rỡn cà
chúng bay như cá chậu chim lồng mà vẫn hòng cá cược giữa dòng trong dòng đục như bầy cá diếc
 
canh cải như tườu dân ngu cu đen nặng trĩu lòng canh cánh
cấm đủ đường cạn cả đường kêu
ca thán chi quân ngực lép nhẹ cân đã thế lại lùn cộng mạch lươn tổ đỉa tổ ba ba
ca ca cục cứt
 
canh tân như phân chao chát cả mùa canh cửi
canh khuya canh giữ canh ki na
canh nông canh tác canh gà thất thanh
cảnh đâu có cảnh treo ngành
 
cảnh binh cảnh báo rồi cảnh cáo
cảnh gần cảnh xa đều bát nháo
cảnh cướp đường cướp chợ cướp đất cướp giết hiếp cướp quyền cướp cướp công nhộn nhạo trộn trạo nay lại thêm bọn điện tặc đòi ra công khai bớ ai ai trong cõi bi ai còn biết ai ai
cảnh huống cảnh tượng rất cảnh tỉnh
cảnh vật tiêu sơ diệp lạc thu
 
cạn chén buồn nôn vô can cớ
càn khôn cản ngại cán anh [k]hùng
cạn kiệt cang cường còn cáng đáng
cạn tầu ráo máng phỉ như tâu
 
22-26.10.08
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018