thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dạ, em xin khai, rồi lại xin thề
 
 
Dạ, em xin khai...
 
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào trong khu phố của em đâu
 
*
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào trong phường xã của em đâu
 
*
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào trong quận huyện của em đâu
 
*
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào trong tỉnh thành của em đâu
 
*
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào trong đất nước này đâu...
 
 
                                    *
                                    Dạ, vì đây là xứ sở thơ!
 
                                    *
                                    Dạ, vì đây là nước thơ!
 
 
*
Dạ, em xin thề...
 
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào còn ở đây đâu
 
*
Dạ, không có một thi sĩ, nhà thơ, hay người làm thơ nào tồn tại trong tâm tưởng của em đâu
 
 
                                    *
                                    Dạ, không có cả tâm tưởng
 
                                    *
                                    Dạ, không có cả tâm
 
                                    *
                                    Dạ, không có cả em
 
 
*
Dạ, em hiểu...
 
 
La Hán Phòng 18-11-2008
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018