thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ă nờ ăn
 
thả thong cầu vồng ăn mảnh mưa – cơn giông chớp động hối hả nhổ neo    ăn khan    cánh buồm đói gió – tự ngã loong đồ hộp lanh canh    ăn hiếp    tĩnh lặng mặt đường – sử gia lạnh lùng    ăn mòn    sự thật, lương tri giấy bút mực    ăn gian    chân lý đến cạn nguồn – tiếng nói quyền lực tự thân tráo trở    ăn quỵt    lời – nghiệp chướng bù lu tự do ngửa nón    ăn đong
 
đó đây, trên cánh đồng “ăn” xanh rờn và ướt lặng – bầy thú đói    ăn tươi    nuốt sống, xực, đớp hít mặt trời không dùng dao nĩa... và kia, trái tim đau của mẹ đại thể    ăn mày    phường phố... hàng quán chợ búa thế giới người đông, sao lạnh vắng người!
 
01.09
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018