thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Từ điển

 

A

anh hùng: ...................................................................................

ái quốc: ......................................................................................

...

 

B

bảo vệ: ......................................................................................

bạn: ..........................................................................................

bán nước: ...................................................................................

bằng hữu: ...................................................................................

bia người: ...................................................................................

biên giới: ....................................................................................

bình đẳng: ..................................................................................

bịt miệng: ...................................................................................

...

 

C

căm hờn: ....................................................................................

cắm cờ: ......................................................................................

câm: ..........................................................................................

con người: ..................................................................................

công bình: ..................................................................................

công luận: ..................................................................................

công hàm: ..................................................................................

công lý: ......................................................................................

cờ: ............................................................................................

chết: ..........................................................................................

chiến đấu: ..................................................................................

chiến sĩ: .....................................................................................

chiến sĩ vô danh: .........................................................................

chiến tranh: ................................................................................

chủ quyền: .................................................................................

cường quốc: ................................................................................

...

 

D

dã man: .....................................................................................

danh dự: ....................................................................................

dân tộc: .....................................................................................

dối trá: .......................................................................................

dũng cảm: ..................................................................................

...

 

Ð

đấu tranh: ..................................................................................

đô hộ: ........................................................................................

đối phương: ................................................................................

đồng bào: ...................................................................................

đời người: ...................................................................................

đời sống: ....................................................................................

địch quân: ..................................................................................

đương đầu: .................................................................................

...

 

E

ém nhẹm: ...................................................................................

...

 

G

giả dối: .......................................................................................

giữ nước: ....................................................................................

...

 

H

hải đảo: ......................................................................................

hải lý: .........................................................................................

hải phận: ....................................................................................

hảo hữu: .....................................................................................

hèn nhát: ....................................................................................

hi sinh: .......................................................................................

hiện đại: .....................................................................................

hoà đàm: ....................................................................................

hoả lực: ......................................................................................

...

 

I

im lặng: ......................................................................................

im lìm: ........................................................................................

...

 

K

kẻ thù: ........................................................................................

...

 

L

lãng quên: ...................................................................................

lãnh hải: ......................................................................................

lãnh thổ: .....................................................................................

lấy cớ: ........................................................................................

lịch sử: .......................................................................................

...

 

M

máu: ..........................................................................................

môi hở: .......................................................................................

...

 

N

nhân ái: ......................................................................................

nhân đạo: ....................................................................................

nhục: ..........................................................................................

nhược tiểu: ..................................................................................

nô lệ: ..........................................................................................

núi liền núi: .................................................................................

nước: ..........................................................................................

nước mắt: ....................................................................................

...

 

O

oan nghiệt: ..................................................................................

oan ức: .......................................................................................

oán thù: ......................................................................................

 

P

phản công: ..................................................................................

phòng thủ: ..................................................................................

 

Q

quốc gia: .....................................................................................

quốc kỳ: ......................................................................................

quốc nhục: ...................................................................................

quốc tế: .......................................................................................

quốc thể: .....................................................................................

 

R

răng lạnh: ....................................................................................

rình rập: ......................................................................................

...

 

S

sông liền sông: .............................................................................

sống còn: ....................................................................................

sống sót: .....................................................................................

sự thật: .......................................................................................

...

 

T

tàn sát: ........................................................................................

tang tóc: .....................................................................................

tàu chiến: ....................................................................................

tay sai: ........................................................................................

tấn công: .....................................................................................

thế giới: .......................................................................................

thủy chiến: ...................................................................................

tổ quốc: ......................................................................................

tổ tiên: ........................................................................................

trọng pháo: ..................................................................................

tù binh: .......................................................................................

...

 

U

uy hiếp: ......................................................................................

uy quyền: ....................................................................................

...

 

V

vết thương: ..................................................................................

vô danh: ......................................................................................

vũ trang: .....................................................................................

vu khống: ....................................................................................

...

 

X

xác nhận chủ quyền: .....................................................................

xâm lăng: ....................................................................................

...

 

Y

yêu nước: ....................................................................................

...

 

--------------

Để bổ sung cho vốn từ vựng tiếng Việt của mình, bạn hãy bấm vào link này để tra một cuốn TỪ ĐIỂN vô cùng đặc biệt, rồi suy gẫm, tự rút ra những định nghĩa, và điền những định nghĩa ấy vào các chỗ trống [...] sau các dấu hai chấm [:].

 
Cước chú:
 
Trên đây chỉ là một số từ ngữ được đề nghị trong lúc nhất thời, xin bạn tiếp tục bổ sung, cập nhật, ghi xuống những từ nào mà bạn cảm thấy còn thiếu sót.
 
Chúng tôi thiết nghĩ rất nhiều từ ngữ của tiếng Việt hôm nay cần được định nghĩa lại, hoặc mở rộng biên độ ngữ nghĩa cho thích hợp/thích nghi với hoàn cảnh của thời đại.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018