thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
lông bông lồng bồng
 
giấc hoa bay về phía núi
ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo
kinh nghiệm rong kinh
tuổi thơ chảy máu vầng trăng
 
ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo
giấc hoa bay về phía núi
kinh nghiệm rong kinh
tuổi thơ chảy máu hồng hoang
 
ngày một ngày hai ngày ba vẩn vơ
ngày bốn ngày năm ngày sáu vớ vẩn
con vắt vùng vằng tuổi thơ
hồn nhiên nấu cơm
 
ngày bảy ngày tám ngày chin vầy vò
ngày mười mười một nười hai vấy vó
con vắt trò rởm giấc hoa
hồn nhiên nấu rượu
 
mỗi lúc sâu dâu ý tứ
ngày mười ba mười bốn mười lăm sệu sạo
ngày mười sáu mười bảy mười tám sếu sáo
con cúi tẩy não giấc trắng con vắt tâng tâng
 
cất vào bí mật không số
chân chất lêu nghêu
những con bệnh rửa tiền mồ hôi chát
ngày mười chín hai mươi hục hặc
 
ngày hai mốt hai hai húc hắc
giấc hoa ứ trệ
ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo
nhệu hẻ là nhẹ hểu.
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018