thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
để sửa chữa một chút sai sót trong hộ tịch
 
cu là một từ tượng hình
cu là một từ gợi cảm
cu là một từ hàm nghĩa
ngày xưa nghe mẹ kể “mẹ đặt tên mày là đỗ trung ku gã làm hộ tịch nhíu mày ‘ku hay cu?’ bà làm ơn nói rõ, phát âm cho chính xác” mẹ bảo “cu nào cũng là cu, cu (ba) nó hay nó cũng là cu. thế thôi!”
gã làm khai sinh gà mờ hay (đạo đức giả) viết thành vần “Q” thế là thành tên tôi bây giờ
nay mẹ tôi đã mất,tôi nhớ mẹ nên giờ rất muốn gọi đúng tên cu
đấy là một từ gợi cảm
đấy là một từ mạnh mẽ
đấy là một từ âm vang
đấy là một từ man-lỳ
đấy là một từ hết ý
hộ tịch,khai sinh sửa lại mất công lắm
tôi thích cái tên mình thời cởi truồng
cu!
Một cái tên rất ư...
 
đỗ trung quân (cu)
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018