thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đêm chảy
 
đêm chảy vào hơi thở
tôi nhận ra cái cầu thang hút mắt này
nặn thành bánh sữa con bò gặm ăn
bởi vì mặt trời soi kín quanh mình nó
chất nhựa lỏng sáng tối tăm
úp chụp quanh cổ kẻ mù
tôi sẽ rụng dần xuống đó
thời siêu thị bốc thiêu rụi
tôi ở cuối một vật thể trôi ra ngoài
nồng nồng tiếng ùng ục rú khan
một đáy cạnh tường xì líp quảng cáo thuốc
kiên nhẫn
nơi đám táng cực thẳm của lửa
gào lên liên tục ấm ức
từng tràng kinh dài
bao nhiêu chẳng gõ thành tiếng
cong lên đít âm thanh gãy
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018