ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
Surrender


 

Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác vào năm 2007 cho nhóm nhạc jazz (saxophone, trombone, electric guitar, synthesizer, bass & percussion). Trong băng ghi âm này, các bè saxophone và trombone do nhạc sĩ Anton Swart từ Jazz School (Oakland) trình bày. Các nhạc cụ khác do Hoàng Ngọc Trường trình bày và mix tại tư gia.

 

Nghe nhạc:

[mp3, 5’01”]

 

Đọc bản nhạc:

[pdf]

 

 

------------

Đã đăng:

Pondering Grey  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường và Joo Kim sáng tác vào năm 2002 cho piano, violin, viola và cello...
 
Hồ thu  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm Hồ thu (cho giọng soprano & baritone, flute, piano, cùng nhóm đàn dây gồm 2 violins, viola, cello và bass) do Hoàng Ngọc Trường phóng tác từ ca khúc Hồ thu (1955) của Hoàng Ngọc Biên...
 
Dusk  (nhạc độc tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác năm 1994 cho piano. Tác giả trình bày và thu âm tại tư gia...
 
Waltz  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường sáng tác năm 2011 cho nhóm tứ tấu đàn dây (2 violins, viola, và cello), do chính tác giả và các bạn nhạc sĩ trình bày và thu âm...
 
Grief  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm của Hoàng Ngọc Trường, sáng tác năm 2009 cho piano và nhóm tứ tấu đàn dây (2 violins, viola, và cello), do chính tác giả và các bạn nhạc sĩ trình bày và thu âm tại nhà riêng... [Với lời giới thiệu của Hoàng Ngọc-Tuấn]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018