ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
A Song for Sky Bells [Điệu Chuông Trời]


 

Duration: 9:56

A Song for Sky Bells is a composition for power pole bells, Vietnamese zither đàn tranh , Balinese flute suling , and Oceanian panpipes. Power pole bells are unique Australian instruments. They are galvanised iron caps made by the State Electricity Company of Victoria to fit on the top of electricity poles made from tree trunks of varying diameters. Their function was to protect the poles from the weather and for mounting insulators above the poles. Since 1996, Australian composer Anne Norman has been collecting these bells for use as musical instruments and components of sound sculptures.

When I first touched these bells, I had the impression that their richness of frequencies and harmonics was the result of years of absorbing waves of vibrations from the winds and electric cables under the Australian sky. This impression is musically realised by the interaction of sounds of the bells, the dan tranh and the wind instruments. Frequencies and pitches are transmitted from one instrument to another in the process of generating melodies and layers of music. A Song for Sky Bells is music generated from the power pole bells after years of absorbing sounds in silence.

 

Điệu Chuông Trời là hòa tấu khúc soạn cho giàn chuông trụ điện (power pole bells), đàn tranh 25 dây, ống tiêu Bali, và khẩu cầm tre Đại Dương Châu. Chuông trụ điện (power pole bells) vốn là những nắp bằng sắt được Công ty Điện lực Tiểu bang Victoria (Úc) đặt làm để bịt trên đầu những trụ điện bằng cây trước đây. Do có đường kính và độ dày mỏng khác nhau, các chuông này phát ra những tần số âm thanh khác nhau với đặc điểm chung là rất giàu bồi âm. Từ năm 1996, nhà soạn nhạc Anne Norman đã thâu thập những chuông do Công ty Điện lực thải ra để chế tác những giàn chuông dùng trong sáng tác và trình diễn, cũng như trong các thiết trí âm thanh.

Khi chạm tay vào những chuông này lần đầu tiên, tôi có ấn tượng rằng sự phong phú về âm thanh và bồi âm của chúng chính là kết quả của một quá trình hấp thu những rung động của gió và dây cáp điện qua bao mùa mưa nắng. Ấn tượng này được diễn đạt bằng âm thanh qua sự luân chuyển âm thanh của giàn chuông, các nhạc khí thổi (biểu tượng cho gió), và đàn tranh (biểu tượng cho những rung động của các dây cáp điện). Âm thanh được truyền từ nhạc khí này sang nhạc khí khác trong tiến trình tạo tác giai điệu và âm tầng. Điệu Chuông Trời là dòng âm thanh xuất phát từ lòng những cái chuông trụ điện sau bao năm đứng lặng yên hấp thu những rung động của đất trời.

 

Hòa tấu khúc này được soạn cho Đài Phát thanh Quốc gia Úc năm 2004 với sự bảo trợ của Ủy ban Âm nhạc thuộc Hội đồng Văn hóa Nghệ thuật Liên bang Úc. Tác giả trình tấu tất cả các nhạc khí trong tác phẩm này.

 

Để nghe, hãy bấm vào hình nốt nhạc ở góc trên (phía bên phải) của trang này.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018