ca khúc | nhạc độc tấu | nhạc hòa tấu | nhạc kịch | nhận định âm nhạc | thảo luận âm nhạc | phỏng vấn | nhạc điện tử |
âm nhạc
trăng [moon/lune]


 

 

Viết năm 1996 cho violoncello độc tấu, nhạc phẩm này đã được trình diễn tại 57th Louisiana State University Festival of Contemporary Music, Baton Rouge, Louisiana, USA, tháng 2/2002; tại 6th Total Huge Music Festival, Perth, Australia, tháng 4/2003; và tại "Concert aux Entrepots de Toulouse", France, tháng 6/2004.

 

Để nghe, hãy bấm vào hình nốt nhạc ở góc trên (phía bên phải) của trang này.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018